Monthly Archives:March 2017

ByXăm Phép 5 Dòng Thái Lan

Bùa làm ăn Thái Lan – Bùa Thái kuman thong

Xin chào các bạn yêu thích đất nước Thái Lan, Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ Bùa Thái, Bùa làm ăn Thái Lan, Bùa Thái kuman thong (Bùa tài lộc, tình cảm, may mắn, vợ chồng) ngoài dịch vụ Xăm phépVòng lông đuôi voi may mắn mà đã giới thiệu trước đây đên các bạn.

Sự khác nhau giữa phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thái Lan và lý do vì sao ở Thái lại có bùa Thái? Phật giáo ở Vn là phật giáo bắc tông, Phật giáo ở Thái là nam tông, có làm bùa và sử dụng bùa. Những vị sư cao tăng sẽ có khả năng làm bùa để để giúp cho dân chúng mùa màng bội thu , kinh doanh buôn bán suôn sẻ may mắn tài lộc, tình cảm hạnh phúc bớt đau khổ…v.v.. Vì thế nhà vua cho xây rất nhiều chùa trên nước Thái. Những vị cao tăng và thầy bùa được tôn kính , người dân tới gặp đều cúi đầu quỳ lạy. Xem tiếp >>>