Noo Kanpai – người xăm “phép” nổi tiếng nhất Thái Lan

Noo Kanpai – người xăm “phép” nổi tiếng và quyền lực nhất Thái Lan Biết tôi ở Thái, gần 10 người bạn (trong đó c